Logga allt.

 Skicka in loggar, exempelvis syslog från nätverksenheter, rådata från OT-enheter eller Windows-events från dina servrar. Loggarna sparas lokalt och presenteras i olika anpassade vyer, beroende på vilka loggar som är intressanta att titta på.


  Fri loggning - ingen begränsning

 

  Loggar allt

 

  God överblick

Screenshots