Säkra det viktigaste ni har.


person using MacBook

IT-säkerhet

I takt med att systemen blir allt mer affärskritiska blir konsekvenserna vid en säkerhetsincident större. En god designprincip är att säkerhet ska byggas in från början i designen, och ska finnas på flera lager. En brandvägg är visserligen en helt nödvändig komponent, men som enda säkerhetsverktyg i nätverket kommer den inte att vara heltäckande. Säkerhet måste existera från användaren, klienten, nätverket och hela vägen till applikationen. Utmaningen består i att göra denna kedja så heltäckande som möjligt och att hantera den med rimliga medel. a machine that is working on some food

OT-säkerhet

I industriella nätverk, oavsett om det är produktions- eller distibutionsnätverk, är kraven oftast oerhört högt ställda på tillgänglighet och kvalitet. De är helt centrala för verksamheten och dess förmåga att producera. OT-nätverk innehåller enheter som övervakar eller styr industriella processer, och ställer andra krav på infrastrukturen än ett nätverk för administrativa funktioner. 

Vi hjälper organisationer med OT-miljöer att etablera en optimerad och säker infrastruktur med kontrollerad risk. Med våra samarbetspartners guidar vi er genom en väletablerad process med utvärdering, granskning, riskanalys, införande och förvaltning.